Κλείστε τραπέζι

Το ζωντανό πρόγραμμα αρχίζει στις 20:00 και τελειώνει περίπου στις 23:00.

Ζητήστε τραπέζι τουλάχιστον 2 ημέρες νωρίτερα.